SPREKERS EN ARTIESTEN A-Z  |  middagprogramma  avondprogramma

Marli Huijer en Frank Meester

BEMINNEN
Marli Huijer en Frank Meester verzorgen een interactieve show over het thema 'Beminnen'. Sinds de seksuele revolutie van de jaren zestig zijn er heel wat taboes doorbroken. Met de acceptatie van het homohuwelijk lijkt de revolutie voltooid. Maar hebben we werkelijk aan vrijheid gewonnen? Of heeft de ideologie van de seksuele vrijheid ons opgezadeld met een dwang tot bekentenissen? Onophoudelijk vertellen we of we homo, hetero, poly-amoureus, happy single of monogaam zijn.

Mensen en culturen die er anders over denken willen we bekeren tot onze vrijheid. Aandacht voor hoe we beminnen en of we er wel van genieten, is er nauwelijks. In de show gebruiken Huijer en Meester het denken van de Franse filosoof Michel Foucault om te laten zien hoe je zonder identiteiten kunt beminnen. De presentatie bestaat uit een afwisseling van korte lezingen, close reading van een tekstfragment, muziek, gesprek met publiek en voorgelezen fragmenten.


Marli Huijer was van 2015 tot 2017 Denker des Vaderlands. Ze is hoogleraar filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en schreef een groot aantal filosofieboeken, waaronder 'Beminnen. Nieuw licht op seksuele vrijheid' (2018), 'Achterblijven. Een nieuwe filosofie voor een grenzeloze wereld' (2016) en 'Discipline. Overleven in overvloed' (2013).

Frank Meester is filosoof, schrijver en musicus. Hij publiceerde tal van boeken, zoals de bestseller 'Meesters in de filosofie' (2012) die hij samen met zijn broer Maarten schreef. Hij speelt contrabas en zingt in zijn eigen groep Hot Club de Frank.